Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where do you come from?"

Dịch:Bạn đến từ đâu?

2 năm trước

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienduong10

bạn từ đâu đến cũng sai. bó tay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuoigiun
tuoigiun
  • 12
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6

Bạn báo lỗi " Câu trả lời của tôi nên được chấp nhận " nhé. Mình cũng có câu trả lời như bạn và vừa báo lỗi xong :).

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duxnghia

Admin chưa bổ sung đáp án này

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhoann

Bạn từ đâu đến cũng sai là sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dunglq1

bạn từ đâu đến? --> Sai :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Gianggiang76

bạn từ đâu đến? sai????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhty2810

Tôi không nghĩ là các amin giỏi tiếng Anh,vì ngôn ngữ tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của các bạn quá tệ...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Dịch là bạn từ đâu đến sao lại sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HiepNguyen1001

trong tiếng Việt thì " bạn từ đâu đến" hoặc "bạn đến từ đâu" thì tương tự như nhau,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Xem ra cả nhà đều bị knock out bởi câu này !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chung130408

Bạn từ đâu đến? tại sao sai.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen737536

Đề nghị ad xem lại đáp án này và bổ xung các đáo án tương đương

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuthuy510

Bạn từ đâu đến sai sao???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiepNguyen1001

trong tiếng VIệt, " bạn đến từ đâu " hay " bạn từ đâu đến ?" đồng nghĩa với nhau, " Bạn đến từ đâu là dịch sát nghĩa" , còn bạn từ đâu đến thì văn phong gần gũi với người Việt hơn...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/gialink2007

dịch là bạn từ đâu đến sao lại báo sai nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LVitNhn1

"Bạn từ đâu đến" đồng nghĩa với "Bạn đến từ đâu? ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/giahan644156

Det

1 năm trước

https://www.duolingo.com/alexleevn

"bạn từ đâu đến"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hue378542

Bạn từ đâu đến hay bạn đến từ đâu có gì sai mà báo lỗi nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minh402502

Bạn từ đâu đến là câu trả lời đúng!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Đến từ đâu? Từ đâu đến ? Có gì khác

1 năm trước

https://www.duolingo.com/llazycatt

Câu này có hai nghĩa tiếng Việt tương đồng nhé, cần bổ sung thêm đáp án: Bạn đến từ đâu? = Bạn từ đâu đến?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lehuong86utehy

Admin cần sửa lại. "Bạn từ đâu đến?" => "Sai?"

3 tuần trước