Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This television channel is about religion."

Dịch:Kênh truyền hình này là về tôn giáo.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuthanhquy

Dịch. Đây là kênh truyền hình về tôn giáo. Có đc ko mọi ng?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Thực ra xét về nghĩa, câu của bạn và câu đáp án không khác là mấy. Chỉ là trật tự từ trong câu có sự xáo trộn:

Kênh truyền hình này là về tôn giáo. = This television channel is about religion.

Đây là kênh truyền hình về tôn giáo. = This is the television channel about religion.

2 năm trước