"Họsẽnhậnđượcmộttờséc."

Dịch:They will receive a check.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MrFuong

they will get a check ..cũng sai là sao vậy?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.