Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ sẽ nhận được một tờ séc."

Dịch:They will receive a check.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MrFuong

they will get a check ..cũng sai là sao vậy?

2 năm trước