"Nejsem tak unavený jako ty."

Překlad:I am not as tired as you.

před 3 roky

5 komentářů


https://www.duolingo.com/TaninkaC

i am not tired like you

před 3 roky

https://www.duolingo.com/Nemesis_NaR

Ne, tady jde o frázi "as ... as = tak ... jak(o)". V jiné větě např "It wasn't as easy as I had expected = Nebylo to tak lehké, jak jsem myslel."

před 3 roky

https://www.duolingo.com/rakuss

a v jakých případech se prosím používá kombinace "so" a "like" - I am not so tired like you ..

před 3 roky

https://www.duolingo.com/Nemesis_NaR

Taková kombinace se nepoužívá.

Jde-li ti ale o rozdíl v jejich použití jakožto spojky, tak ve většině případů platí, že "like" spojuje větu pouze se slovem či frází bez slovesa, zatímco "as" spojuje dvě věty, kde každá z nich má sloveso. Na příkladech:

"He looks like you" - Vypadá jako ty.

"He looks as you have in his age" - Vypadá jako jsi v jeho věku vypadal ty.

před 3 roky

https://www.duolingo.com/rakuss

Díky

před 3 roky
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.