"Sheisamemberofthisorganization."

Dịch:Cô ấy là một thành viên của tổ chức này.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thangdutoan2016

Vẫn còn nhiều đáp án khá cứng tiếng Anh. Tôi dịch bỏ từ "một" vì người Việt thường nói như vậy nhưng báo lỗi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kcin_ogniloud

Lolololol

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cinnabar9

Cô ta là một thành viên của tổ chức này: Vermouth :))))

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.