Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is a member of this organization."

Dịch:Cô ấy là một thành viên của tổ chức này.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thangdutoan2016

Vẫn còn nhiều đáp án khá cứng tiếng Anh. Tôi dịch bỏ từ "một" vì người Việt thường nói như vậy nhưng báo lỗi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kcin_ogniloud

Lolololol

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cinnabar9

Cô ta là một thành viên của tổ chức này: Vermouth :))))

1 tháng trước