Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy có một con mèo."

Dịch:She has a cat.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhCongN5

sao lại là has mà không phải have

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KiraraAman

câu she has got a cat cũng được chứ ko nhất thiết phải theo đáp án

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Mình đồng ý với bạn! "She has got a cat." là một đáp án nên được chấp nhận và bổ sung!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Eiffel878318

She is a cat cũng không được sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khiem677477

Dung r ma

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TngBi16

she í a cat sao k dc

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguuchan5

Mời các bạm tham gia CLB của mình: W893XD

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyenthitoi

M

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/viethoang347400

Nhu loz y

2 năm trước