"Cô ấy có một con mèo."

Dịch:She has a cat.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhCongN5

sao lại là has mà không phải have

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.