Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy có một con mèo."

Dịch:She has a cat.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhCongN5

sao lại là has mà không phải have

2 năm trước