https://www.duolingo.com/profile/MaiPhuong2302

XP là gì vậy mọi người ????

cho mình hỏi XP là gì vậy?

October 30, 2015

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

là điểm kinh nghiệm viết tắt của từ experience thôi

October 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MaiPhuong2302

thank you ^^

October 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Wrong_Living

experience : kinh nghiệm

October 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MaiPhuong2302

ồ cảm ơn bạn :))

October 30, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.