https://www.duolingo.com/MaiPhuong2302

XP là gì vậy mọi người ????

cho mình hỏi XP là gì vậy?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 240

là điểm kinh nghiệm viết tắt của từ experience thôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiPhuong2302

thank you ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Wrong_Living

experience : kinh nghiệm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiPhuong2302

ồ cảm ơn bạn :))

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.