Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/MaiPhuong2302

XP là gì vậy mọi người ????

cho mình hỏi XP là gì vậy?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 190

là điểm kinh nghiệm viết tắt của từ experience thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiPhuong2302

thank you ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wrong_Living

experience : kinh nghiệm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiPhuong2302

ồ cảm ơn bạn :))

2 năm trước