Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ đã cố ngủ ."

Dịch:They had tried to sleep.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bac.nguyencong95

they tried to sleep

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkien92

Tại sao trước sleep phải có to nữa ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhHoang15

Chắc là to+ inf. Phải hỏi các pro:)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/neway1888

They have tried to sleep.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vy5111

Vì hai động từ liền nhau thì phải có giới từ To

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sunphambd

Họ quá mệt để ngủ

10 tháng trước