Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is a pleasure to meet all of you."

Dịch:Thật là hân hạnh được gặp tất cả các bạn.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Rất vui khi được gặp tất cả các bạn thì sao?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/buihien11

Mình cũng trả lời vậy but wrong

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

Đó là hân hạnh được gặp tất cả các bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

đây là một niềm vinh hạnh được gặp tất cả các bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

Nó là niềm vinh hạnh khi được gặp tất cả các bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhonhau

Rất vui được gặp tất cả các bạn.

8 tháng trước