"Itisapleasuretomeetallofyou."

Dịch:Thật là hân hạnh được gặp tất cả các bạn.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/.Hiyoribo.

Rất vui khi được gặp tất cả các bạn thì sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Nice meet all of you

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

Đó là hân hạnh được gặp tất cả các bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

đây là một niềm vinh hạnh được gặp tất cả các bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

Nó là niềm vinh hạnh khi được gặp tất cả các bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhonhau

Rất vui được gặp tất cả các bạn.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.