"It is a pleasure to meet all of you."

Dịch:Thật là hân hạnh được gặp tất cả các bạn.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hanabi.04

Rất vui khi được gặp tất cả các bạn thì sao?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Nice meet all of you

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/buihien11

Mình cũng trả lời vậy but wrong

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

Đó là hân hạnh được gặp tất cả các bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

đây là một niềm vinh hạnh được gặp tất cả các bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

Nó là niềm vinh hạnh khi được gặp tất cả các bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhonhau

Rất vui được gặp tất cả các bạn.

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.