Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đó là một bài hát cũ mà mọi người đều biết."

Dịch:It is such an old song that everybody knows it.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BCp3

such có nghĩa là gì vậy mọi ng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

“Such” thường đứng trước một cụm danh từ gồm có danh từ và tính từ bổ nghĩa cho danh từ đó và được dùng để nhấn mạnh mức độ của tính từ này. “Such” cũng được sử dụng với “that + mệnh đề" để nhấn mạnh.

Câu trên sử dụng cấu trúc such... that... nhấn mạnh rằng bài hát cũ đến nỗi mà tất cả mọi người đều biết nó.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết này:

https://vi-vn.facebook.com/NgoaiNguE3/posts/471541439580548

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BCp3

link không vào được anh ơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Mình vào được bình thường mà bạn! Bạn thử lại xem (:

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BCp3

anh đang học tiếng anh bên này à anh, e vào được rồi quên không xóa định dạng vn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Không, mình chỉ đăng lên để bạn đọc tham khảo thôi :)

2 năm trước