Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The queen is in her castle."

Dịch:Người nữ hoàng đang trong lâu đài của cô ấy.

2 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NickyBui

bắt buộc phải có chữ ấy hả ta! "Nữ hoàng ở trong lâu đài của bà" cũng đâu sai ta

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Câu của bạn tôi có hiểu là "ở trong lâu đài của bà nội, bà ngoại hay 1 bà nào đó ...". Vì vậy phải nói rõ là " bà ấy" để biết chính xác là "nữ hoàng"

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NickyBui

Tôi không nghĩ câu nói "Nữ hoàng ở trong lâu đài của bà" lại có thể được bạn hiểu thêm là "Nữ hoàng ở trong lâu đài của bà ngoại, bà nội hay 1 bà nào đó... của bà"

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038
4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Ha ha!! ^^

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Hi hi ^^

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Với câu của bạn, tôi có thể hiểu "lâu đài của bà ngoại, bà nội hay 1 bà nào đó". Vì vậy nên phải có chữ "ấy", tức là " bà ấy", để xác định rõ là nữ hoàng

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/mBug2

lâu đài với cung điện '' các bạn thấy nó có khác nhau không ? mình làm là cung điện mà cũng đã sai rồi !!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/FleetingLife

Lâu đài là castle còn cung điện là palace bạn à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Palace is a part of castle.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dangvandien

nữ hoàng và người nữ hoàng là đâu có gì khác đâu ta

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

"Nữ hoàng" nghe thuận hơn "người nữ hoàng"

1 năm trước