https://www.duolingo.com/profile/trucly04

làm sao để đóng tài khoản?

mình thấy nhiều tài khoản đã đóng nhưng ko bt cách làm sao và đóng tài khoản để làm gì?

October 31, 2015

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Bấm vào dòng chữ dưới phần đặt avatar: https://www.duolingo.com/settings/account để khoá tài khoản.

October 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/N_Vy

đã hok hết cây tiếng anh mà đóng tài khoản thì đi đời công sức, cũng như chơi! tốt nhất là không nên!

October 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thanhphongkt

đóng rồi mà không mở ra là thôi

November 1, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.