Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ sẽ ủng hộ chính phủ ."

Dịch:They are going to support the government.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hanabi.04

"The government" bỏ the tại sao tính sai nhỉ?

1 năm trước