"Người phụ nữ có một cái nĩa."

Dịch:The woman has a fork.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mai537628

Nĩa với dĩa với đĩa ôi đau đầu quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Marco_Chelryno

Nĩa khác với dĩa nhưng s lại đánh đồng từ như nhau nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tien126996

Khj nao thi dung have.va khj nao thi dung has vay ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Bạn xem lại cách chia động từ have theo ngôi ở thì hiện tại đơn nhé!

I/we/you/they + have

He/she/it + has

Với the woman (người phụ nữ) thì cách chia động từ sẽ giống như với she (cô ấy). Tương tự, cách chia động từ cho the man (người đàn ông), the boy (cậu bé)... sẽ giống như với he (anh ấy).

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquyet

số ít thì dùng has..số nhìu dùng have.... woman dùng has, women dùng have ...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Dĩa với nĩa khác nhau hoàn toàn nhưng đáp án cho câu: (the woman have a work) thì nĩa với dĩa lại giống nhau là sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoa108031

Dĩa vs nĩa o mien bac la 1 thoi. Trong nam thi dĩa gọi là cái đĩa.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Anh_san

Nĩa là cái gì

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.