"Người phụ nữ có một cái nĩa."

Dịch:The woman has a fork.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mai537628

Nĩa với dĩa với đĩa ôi đau đầu quá

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.