Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

LIKE

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 121

Theo kết quả của Viện nghiên cứu ngôn ngữ Anh, ta cũng phải hiểu rõ về văn hóa của các nước sử dụng tiếng Anh. Có lẽ thực sự đúng là như vậy.

Biết được nhiều từ thì tốt nhưng điều quan trọng là từ đó có bao nhiêu ngữ nghĩa và dùng như thế nào mới là chính là điểm cốt lõi. Ví dụ như động từ like có nghĩa là thích, nhưng nếu biết đuộc những thành ngữ hay những cụm từ đi kèm với nó thì việc dùng từ này sẽ dễ dàng và thú vị.

Cách dùng cơ bản nhất "I like him." ~ "Mình thích anh ta." Bên cạnh đó ta có thành ngữ "Like father like son." ~ "Cha nào con nấy.". Ở đấy like có nghĩa là giống với cái gì đó. Ngoài ra, khi nói "He eats like horse." tức là chỉ một người ăn nhiều. Trong tiếng Việt ta cũng có kiểu so sánh như vậy "Anh ta ăn như hổ đói." hay "Cô ta ăn như heo.". Lúc này like vẫn được dùng ở nghĩa là 'giống'. Tương tự, "He works like horse everyday." trong tiếng Việt mình là "Mỗi ngày anh ta làm việc quần quật như trâu."

Ngoài những cách so sánh đó ra ta còn có "She looks like an angel." ~ "Cô ấy trông cứ như là thiên thần vậy." Ta có thể cộng một tính từ sau động từ look. Ví dụ: "She looks busy." ~ "Cô ấy trông có vẻ bận rộn." Vậy look có nghĩa là trông có vẻ.

Trong bộ phim điện ảnh "Nhiệm vụ bất khả thi" ~ "Mission impossible" có một lời thoại thế này "He acts like there is no tomorrow." Dich nguyên văn là 'Anh ta hành động như thể không có ngày mai.' , có thể hiểu chính là "Không có gì có thể ngăn cản được anh ta." Một số cách nói khác cũng có nghĩa tương tự là "He goes through fire and water.""There is nothing that i can do."

__TIPS__

"Tôi muốn đẹp như cô ấy." ~ "I want to be pretty like her." ; "Mình cũng muốn nói tiếng Anh giỏi như cậu vậy." ~ "I want to speak English well like you." ; Ta có "one's look" dùng để chỉ vẻ bề ngoài của ai đó, ví dụ I don't like his look.

TRANSLATE CONVERSATION

A: You are crazy about baseball just like your father.

B: Yeah, like father like son.

A: That's right. That runs in the family.

<pre> (Trích __**Magic English**__ - __Woo Bo Hyun__ ) </pre>
10
2 năm trước

13 Nhận xét