Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã trở thành một con người khác."

Dịch:You have become a different person.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

Sao không là /another/ vậy ta ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bichloan18

you turned into the other person: sao lại sai ad ơi?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

You have turned into a different person

2 tháng trước