"Bạn đã trở thành một con người khác."

Dịch:You have become a different person.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

Sao không là /another/ vậy ta ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Another hay other là một cái khác hoặc những cái khác. Không biểu đạt ý nghĩa khác biệt, sự so sánh

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/bichloan18

you turned into the other person: sao lại sai ad ơi?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

You have turned into a different person

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.