Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đây là một nhãn hiệu đắt tiền."

Dịch:This is an expensive brand.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnhcNgn
TrnhcNgn
  • 15
  • 13
  • 22

Band là thương hiệu còn label là nhãn hiệu. 2 cái này hòan tòan khác nhau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 969

this is a costly brand

9 tháng trước