"Đây là một nhãn hiệu đắt tiền."

Dịch:This is an expensive brand.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnhcNgn
TrnhcNgn
  • 17
  • 15
  • 14

Band là thương hiệu còn label là nhãn hiệu. 2 cái này hòan tòan khác nhau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 3
  • 1052

this is a costly brand

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.