"Đếm những trái táo trong cái giỏ."

Dịch:Count the apples in the basket.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HelloKitty11325

Không có chữ the cũng được mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vquangminh17

Count the apples in the bag cũng được mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hedinang

sao mình dùng count apples in the cart ko dc vậy các bạn

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hazei1

Cho mình hỏi động từ đầu câu sao ko có ing vậy

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.