Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đếm những trái táo trong cái giỏ."

Dịch:Count the apples in the basket.

0
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HelloKitty11325

Không có chữ the cũng được mà

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vquangminh17

Count the apples in the bag cũng được mà

0
Trả lời8 tháng trước