"She touched the table."

Dịch:Cô ấy đã chạm vào cái bàn.

November 1, 2015

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhquoc123

1 2 3 ta đã sai ai cứ thích thì like

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

sao đọc từ touched nghe lạ thế _ _!, mọi lần đọc touch rõ lắm mà :)))

December 7, 2015

https://www.duolingo.com/Nangdanh2327

Vì là từ ''touch'' trong quá khứ nên hơi khó nghe. ''Touched'' khác hẳn với ''Touch'' mà .

July 28, 2016

https://www.duolingo.com/TieuThanh1

Đọc khó thì mới phải học

February 6, 2016

https://www.duolingo.com/Nangdanh2327

Chuẩn! :)

July 28, 2016

https://www.duolingo.com/NgocHongru

Doc woai cha dung

November 1, 2015

https://www.duolingo.com/tangtranha

She touched the table đó là đáp án

December 2, 2015

https://www.duolingo.com/tangtranha

Dễ mà!

December 2, 2015

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
 • 25
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

sao đọc từ touched

May 6, 2016

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
 • 25
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

she touched the table

May 6, 2016

https://www.duolingo.com/trangligi

She touched me. Oh... how terrible!

July 11, 2016

https://www.duolingo.com/trunglee4

touches với touched khó phân biệt nhỉ

March 17, 2017

https://www.duolingo.com/hodongnhut

Cô ấy đã chạm tới cái bàn

July 1, 2017

https://www.duolingo.com/LeRoll1

Cô ấy đã chạm vô cái bàn mà cũng sai. Vô, vào khác gì nhau, kiểu như tiếng việt chỉ được dùng ngôn ngữ chung nhỉ

October 20, 2017

https://www.duolingo.com/NgThoChi2

Ahihi, vô chỉ dùng ở Trung thôi, ở Bắc làm sao hiểu đc!

January 10, 2018

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

She touched the table Và She had tuoched the table khác nhau như thế nào nhỉ câc bạn

May 4, 2018

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.