1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "The robot speaks six million…

"The robot speaks six million languages."

Translation:Roboten snakker seks millioner språk.

November 1, 2015
Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.