Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn."

Dịch:You will feel better.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 917

Không biết nữa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtrg
thanhtrg
 • 15
 • 9
 • 6
 • 5
 • 3
 • 192

You are going to feel better Sao lai khong dung ?

2 năm trước