Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi phải học."

Dịch:I have to study.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VitaminABCD

I have to learn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
  • 25
  • 20
  • 9
  • 6
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 1260

You and me should like that ^^

1 năm trước