"We read the full text of his speech."

Dịch:Chúng tôi đọc nguyên văn bài diễn văn của anh ấy.

November 2, 2015

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/lequangkhai

em dich thế này được không ah ?"chúng tôi đọc tất cả văn bản của anh ấy diễn thuyết"

November 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MrFuong

Những gì tôi nghe được: " we wish the vote task of his speech " =)))

November 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SBvfS

Chúng tôi đọc toàn văn bài phát biểu của ông ấy. Right.

July 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Thng145766

Mình dịch. Chúng tôi đọc nguyên văn toàn bộ bài diễn văn của anh ấy. Sai

November 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Shinchan651576

Chúng tôi và chúng ta có gì khác nhau đâu ad

December 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hieu412864

Chúng tôi đã đọc toàn bộ bài diễn văn của anh ấy. Được chấp nhận

January 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tominhhung

Ép đáp án. Chán

April 20, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.