"Nỗi đau đã bắt đầu hôm qua."

Dịch:The pain started yesterday.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Duyen72666

Phải có since thì câu đó mới đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/diepphuthuan

"the pain has started yesterday ", do we recognize it ? thanks .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VnDng949625

The pain began yesterday

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Cơn đau đã bắt đầu ngày hôm qua.

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.