Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đôi khi anh ấy nghĩ về việc bỏ đi."

Dịch:He sometimes thinks about leaving.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/langtu_1979

He thinks about leaving sometimes

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BCp3

Sao lại dùng leaving vậy, đuôi ing ở đây là sao thế mọi người

2 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

đuôi ing của động từ nghĩa là "danh động từ đấy bạn".

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhleduy7

sometimes he thinks about the leave sao lại sai add?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He sometimes thinks about leaving, He sometimes thinks of leaving, He sometimes thinks about leaving, He sometimes thinks of leaving, He sometimes thinks of leaving, He sometimes thinks about leaving

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 756

Sometimes he thinks of leaving.

9 tháng trước