1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Troubleshooting
  4. >
  5. sao a đọc vô micro mà máy cứ …

https://www.duolingo.com/profile/vinh95_96

sao a đọc vô micro mà máy cứ báo ko nge rõ ak..rõ là e đọc hết mà

November 3, 2015

0 Nhận xét

Learn a language in just 5 minutes a day. For free.