"Do you cook with your mother or by yourself?"

Dịch:Bạn nấu với mẹ của bạn hay nấu một mình?

November 3, 2015

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SunnyNguye4

Thêm một đáp án: Bạn nấu ăn với mẹ bạn hay tự mình?

November 15, 2015

https://www.duolingo.com/pexjnhchanh

bạn có cũng được mà

November 3, 2015

https://www.duolingo.com/datvulinh

yourself là 1 mk ah?

February 20, 2017

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Bạn nấu ăn một mình hay nấu với mẹ của ban

October 21, 2017

https://www.duolingo.com/yuukikaitou

mình ghi chứ HOẶC thì sai

June 18, 2018

https://www.duolingo.com/VuTuanAnh884233

bạn nấu ăn cùng với mẹ của bạn hay bạn tự nấu? thế mà sai

October 8, 2018

https://www.duolingo.com/ngnnguyn837738

Cay thật duolingo Một chút xíu cũng bắt lỗi

November 24, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.