1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Do you want to play the flut…

"Do you want to play the flute or the violin?"

Dịch:Bạn có muốn chơi sáo hoặc đàn vĩ cầm không?

November 3, 2015

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/lethaihung

Trong tiếng việt khi dịch không đúng sẽ không diễn tả được trường hợp này. Bạn muốn chơi sáo hay vĩ cầm (ngầm hiểu người được hỏi sẽ chọn một trong hai nhạc cụ) Bạn muốn chơi sáo hay vĩ cầm không (ngầm hiểu người được hỏi đang được mời thử chơi các loại nhạc cụ, có thể chọn 1 nhạc cụ, cả hai nhạc cụ hoặc không chọn gì cả) Bạn nào biết cách diễn tả đúng hai trường hợp trên bằng tiếng anh không?


https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Có nhiều cách nói... Nếu muốn rõ ý thì bạn có thể nói: 1." Which one do you want to play? Flute or violin?". 2." Do you want to play any instrument? Flute or violin or something else?"


https://www.duolingo.com/profile/NguyetTran265038

Sao không đăng bình luận của tui???


https://www.duolingo.com/profile/thekingnoob

Thiếu mỗi từ có thôi mà cũng sai ko có từ có thì cũng giống mà


https://www.duolingo.com/profile/vuongbaanh

Ứng dụng dịch ngu như bò.


https://www.duolingo.com/profile/maitranhon

Dùng "hay" thay cho "hoặc" cũng sai mà. Bó tay.


https://www.duolingo.com/profile/Annhien0509

Sao không có thể dịch là " bạn có muốn chơi sáo hay đàn vĩ cầm không?"


https://www.duolingo.com/profile/TuanKiet2102

Sao tui bấm cứ lộn vị trí của flute và violin thế nhở

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.