"Do you want to play the flute or the violin?"

Dịch:Bạn có muốn chơi sáo hoặc đàn vĩ cầm không?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Sao không đăng bình luận của tui???

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/thekingnoob

Thiếu mỗi từ có thôi mà cũng sai ko có từ có thì cũng giống mà

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.