Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you want to play the flute or the violin?"

Dịch:Bạn có muốn chơi sáo hoặc đàn vĩ cầm không?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Sao không đăng bình luận của tui???

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/theking2003

Thiếu mỗi từ có thôi mà cũng sai ko có từ có thì cũng giống mà

2 tháng trước