1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "My sister is old, but I am e…

"My sister is old, but I am even older."

Translation:Søsteren min er gammel, men jeg er enda eldre.

November 4, 2015

2 Comments

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.