Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Khi nào bạn sẽ rời đi?"

Dịch:When will you leave?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanpv

What time = When mà?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ky_Rapper

when you will leave sao lại sai nhỉ ? ai biết chỉ cho mình với!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/k3ltfalcon

câu bạn viết không phải là câu hỏi mà có ý nghĩa như một cụm từ. ví dụ I know when you will leave nghĩa là tôi biết khi nào bạn rời đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dr.NguyenAn

I wrong too

1 năm trước