"Iwillstaythreenights."

Dịch:Tôi sẽ ở ba đêm.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quyennt195

Tôi sẽ ở 3 đêm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThyVTh

3 = ba. Nên chấp nhận cả cú pháp chữ trong câu.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nampc3

Mã cha nó điên số 3 méo chịu.tốn công tốn sức làm câu này cũng mệt

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.