Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã nói chuyện với chú của bạn chưa?"

Dịch:Have you spoken to your uncle?

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Luu622457

Sao mình dùng "Have you ever talked to your uncle" lại sai được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Andiep227

Bạn dùng ever nghĩa là có bao giờ,nếu dùng câu đó hàm ý hỏi là trước giờ bạn có từng nói chuyện với chú lần nào chưa ( nhấn mạnh ở lần đầu tiên), còn câu trên thì hỏi chung chung, nó ám chỉ có thể là lần 2 lần 3 :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongHo3

@ lưu sai không nên thắc mắc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luu622457

lúc đấy biết là sai thì thắc mắc làm j -_-

2 năm trước

https://www.duolingo.com/JustinHDuo

Talk and speak is ok

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranThienTruc

Có ai giải thích giùm sự khác nhau giữa "speak to someone" và speak with someone"?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bidw8D

To someone là bạn nói với người lạ, còn cái kia là người nào mà bạn đã biết

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/TngVi909933

Did you talk with your uncle được không ạ

1 năm trước