"Bạn nhìn thấy gì trong bức ảnh?"

Dịch:What do you see in the picture?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

I see a couple who are making love

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.