Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn nhìn thấy gì trong bức ảnh?"

Dịch:What do you see in the picture?

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

I see a couple who are making love

1 năm trước