Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có một cái ghế sofa không?"

Dịch:Do you have a sofa?

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/modminecraft
modminecraft
 • 9
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

thieu a cung sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen.gtvtk48

Sao "are you have a sofa " lai sai nhi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/handsomeiswrong

sofa thì bắt dịch là ghê bành, còn ở đây ghi sofa luôn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tangthy

Ghe banh la : " armchair " ma

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chipchipda

$m

0 .jguui. Ds . Đ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chipchipda

919? @

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chipchipda

Ohohi i. ibihi i. H h i.

2 năm trước