"Bạn có một cái ghế sofa không?"

Dịch:Do you have a sofa?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/modminecraft
modminecraft
 • 9
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

thieu a cung sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen.gtvtk48

Sao "are you have a sofa " lai sai nhi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/handsomeiswrong

sofa thì bắt dịch là ghê bành, còn ở đây ghi sofa luôn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tangthy

Ghe banh la : " armchair " ma

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.