1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I had assumed the same."

"I had assumed the same."

Dịch:Tôi đã giả sử giống vậy .

November 4, 2015

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/anakin112

tôi đã cho rằng như thế ?


https://www.duolingo.com/profile/Hanglucky65

tôi đã cho rằng như nhau. câu này không đúng ạ


https://www.duolingo.com/profile/phannguyenvn

như thế = như vậy


https://www.duolingo.com/profile/MitThuc

tôi đã giả thiết tương tự


https://www.duolingo.com/profile/The_tea

toi da cho rang nhu nhau co duoc khong???


https://www.duolingo.com/profile/nnlanpvid

Tôi đã cho rằng giống nhau


https://www.duolingo.com/profile/Hanabi.04

Tôi đã giả sử như nhau? Is it right?


https://www.duolingo.com/profile/thienduong10

tôi đã đoán giống vậy


https://www.duolingo.com/profile/duongthiHo15

Tôi đã giả thử như vậy


https://www.duolingo.com/profile/vantri1010

"tôi đã giả sử điều tương tự" tôi nghĩ nó đúng


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Tôi đã giả thiết giống vậy.


https://www.duolingo.com/profile/hoang2705tb

Câu này khoai quá

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.