Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Are there any damages?"

Dịch:Có bất kì tổn hại nào không ?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuaVua100

Tại sao câu này phải dùng số nhiều vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Lần trước tôi dùng số nhiều, đáp án báo sai, dùng số ít. Lần này tôi dùng số ít, đáp án lại dùng số nhiều. Thật không hiểu nổi!!!!! Nghe có từ "S' rõ ràng

1 năm trước