https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

Kết quả 1 vé miễn phí tham dự Xp Race of Don_touch_me

Nhận xét:

Bạn hellohuyen và kemymiu dịch tương đối ổn nhưng thật kỳ lạ là 2 bạn giống hệt nhau không khác một chữ(mình đã kiểm tra đến 3 lần) nhưng mình vẫn sẽ tặng hai bạn 2 lingot coi như là cảm ơn vì đã dịch bài

Bạn gotbank thì dịch không hay bằng 2 bạn trên và vẫn chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của bài hát nên sẽ tặng 1 lingot cho bạn ấy

Bài bạn hellohuyen giống với kemymiu nên mình không đăng lm gì

November 5, 2015

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hellohuyen

nhưng mà kemymiu coppy của mình

November 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

thui ke di

November 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

mih thay nghi nghi rui ma thoi

November 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gotbank58

!!!!!

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SupremeKing4

!!!

November 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SupremeKing4

!@!@!@#$%^&*()--<>

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Mino_Phuong

Are you crazy??????????????????

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SupremeKing4

no mình chán nên viết thế đấy

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Mino_Phuong

^_^

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Mino_Phuong

Bạn có đang on không

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SupremeKing4

co

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Mino_Phuong

November 6, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.