Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

Kết quả 1 vé miễn phí tham dự Xp Race of Don_touch_me

Nhận xét:

Bạn hellohuyen và kemymiu dịch tương đối ổn nhưng thật kỳ lạ là 2 bạn giống hệt nhau không khác một chữ(mình đã kiểm tra đến 3 lần) nhưng mình vẫn sẽ tặng hai bạn 2 lingot coi như là cảm ơn vì đã dịch bài

Bạn gotbank thì dịch không hay bằng 2 bạn trên và vẫn chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của bài hát nên sẽ tặng 1 lingot cho bạn ấy

Bài bạn hellohuyen giống với kemymiu nên mình không đăng lm gì

0
2 năm trước

12 Nhận xét