https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

Kết quả 1 vé miễn phí tham dự Xp Race of Don_touch_me

Nhận xét:

Bạn hellohuyen và kemymiu dịch tương đối ổn nhưng thật kỳ lạ là 2 bạn giống hệt nhau không khác một chữ(mình đã kiểm tra đến 3 lần) nhưng mình vẫn sẽ tặng hai bạn 2 lingot coi như là cảm ơn vì đã dịch bài

Bạn gotbank thì dịch không hay bằng 2 bạn trên và vẫn chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của bài hát nên sẽ tặng 1 lingot cho bạn ấy

Bài bạn hellohuyen giống với kemymiu nên mình không đăng lm gì

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hellohuyen

nhưng mà kemymiu coppy của mình

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

thui ke di

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

mih thay nghi nghi rui ma thoi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gotbank58
gotbank58
 • 23
 • 16
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3

!!!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SupremeKing4
SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 13
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SupremeKing4
SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 13
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

!@!@!@#$%^&*()--<>

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mino_Phuong

Are you crazy??????????????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SupremeKing4
SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 13
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

no mình chán nên viết thế đấy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mino_Phuong

^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mino_Phuong

Bạn có đang on không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SupremeKing4
SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 13
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

co

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mino_Phuong

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.