Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is a good band."

Dịch:Nó là một ban nhạc hay.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienduong10

Đó là một nhóm nhạc hay cũng sai. Haizz

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhi538963

Nhom nhac cung sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MTBisu

Câu này hơi khó dịch tiếng việt

2 năm trước