https://www.duolingo.com/caophi

Làm thế nào để tiếp tục học sau khi hoàn thành 1 khóa học

Tôi đã học xong 1 khóa học. Giờ muốn học tiếp thì không biết làm cách nào? Nhờ mọi người hướng dẫn giùm. Tks!

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhld1910

Nếu bạn muốn học ngôn ngữ khác thì chọn vào "Thêm khóa học mới" còn không thì mình cứ tập luyện với ngôn ngữ hiện tại để tăng phản xạ lên cũng được.

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.