Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không nói tiếng anh."

Dịch:I do not speak English.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranNgocLoi

Say voi speak khau nhau ra nhau?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Quuynhh

say là lời nói, tiếng nói. còn speak là nói chuyện

2 năm trước