"Tôi không nói tiếng anh."

Dịch:I do not speak English.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranNgocLoi

Say voi speak khau nhau ra nhau?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Quuynhh

say là lời nói, tiếng nói. còn speak là nói chuyện

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.