Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The trend"

Dịch:Xu hướng

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/linhgenius2015

cứ nghe là the train

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

tend thi s/

2 năm trước

https://www.duolingo.com/datvulinh

câu cuối rùi
*hihi*

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xunv10

Nhầm train rồi

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/HaTong2702

Nghe thành train. Chán ghê

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/LinPham1098

the train

4 tháng trước