Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He loves to build."

Dịch:Anh ấy yêu thích xây dựng.

2 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1298

I'm an engineer, now I feel tired by my job. I do not love construction :((

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mixon123

mình tưởng sau love sẽ là một động từ đuôi ing chứ ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DangAnnie

Ngọc Mỹ ơi.sau câu naỳ .ko thể là love toing đâu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 919

Không biết

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DangAnnie

Ê .tham gia CLB Dang Huong Anh đi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 919

CLB Dang Huong Anh là cái gì

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nina.duolingo

Ko, tham gia CLB Study is your future. Mã: quên luôn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhAnh46268

"Anh ấy yêu xây dựng" là sai? ._.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHaoNam

Ko sai bạn nhé..... Nếu sai thì bị lỗi hệ thống... Mình làm giống bạn vẫn đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thao826699

Sao sau love là to_V ạ

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThaiOturan

Anh ấy có ước mơ xây dựng đất nước :)

2 tháng trước