Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đáng lẽ đã nói gì đó."

Dịch:She would have said something.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Said something da noi dieu di do

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

She would have said something

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She would have said something, She would have said something, She would have said something, She would have said something, She would have said something, She would have said something, She would have said something, She would have said something, She would have said something, She would have said something, She would have said something, She would have said something

1 năm trước