"Đáng lẽ tôi đã có thể nói chuyện với họ rồi."

Dịch:I would have been able to talk with them.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BchTinSinh

Ai giải thích cho mình hiểu khi nào thêm "been" khi nào không với. Cảm ơn rất nhiều!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguamay

Mình nghĩ là: S + would have + v3/ed. Để ý: Be able to -> Trong câu này be chuyển thành been.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Talk with them

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

able to co the

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

I would have been able to talk with them

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Son.Leduy

I could have talked to them

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thaihoc168

Khi naog dùng "been" vậy các bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

câu này đúng khó! would have been able to talk with. Nếu bạn suy nghĩ một chút, would have +pp, vậy nên talk là không đúng. bạn sẽ chọn "been". cấu trúc "be+ able to" và cấu trúc "talk with". học những câu này lên level nhanh lắm

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.