Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đáng lẽ đã nói có."

Dịch:I would have said yes.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongyanggreat

I would have said yes

2 năm trước