Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi biết nó là công việc của ai."

Dịch:We know whose work it is.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

chuong nay kho wa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/manhanhb

We know whose work is it ! Sao sai nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthanhson1969

Tại vì is it là câu hỏi chứ không phải là câu khẳng định. Câu này phải là it is.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Đây là dạng câu nói tự vấn, chứ không phải câu hỏi nên bạn không cần đảo động từ lên trước chủ từ. Vd: I know what you said: tôi hiểu những gì bạn đã nói.

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/huong884053

Không hiểu nổi

1 tháng trước