"Chúng tôi biết nó là công việc của ai."

Dịch:We know whose work it is.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

chuong nay kho wa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Hơi khó thật

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Huetran123

Tôi ko đảo từ và đã sai

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/manhanhb

We know whose work is it ! Sao sai nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthanhson1969

Tại vì is it là câu hỏi chứ không phải là câu khẳng định. Câu này phải là it is.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Đây là dạng câu nói tự vấn, chứ không phải câu hỏi nên bạn không cần đảo động từ lên trước chủ từ. Vd: I know what you said: tôi hiểu những gì bạn đã nói.

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.