Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi biết nó là công việc của ai."

Dịch:We know whose work it is.

0
2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

chuong nay kho wa

1
Trả lời2 năm trước