Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Xu hướng thì rõ ."

Dịch:The trend is clear.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SevenHuang2

Tại sao lại không thể dùng tendency??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phng114027

Câu này lủng củng quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/utlutchut

Mình cg dùng tendency..

1 năm trước