Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thị trấn"

Dịch:The town

2 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongyanggreat

My Town

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haba7

Thị trấn của cậu là thị trấn gì?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

I'm at Son Tay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minh62441

???bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Sera...

Trong quá trình làm bài, nếu đáp án của bạn có vẻ đúng nhưng không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi và chọn mục tương ứng để thông báo cho bọn mình. Vui lòng không báo lỗi hoặc đề nghị đáp án đúng tại đây.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Chibi_Hally

ơ bn là người quản lí à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Sera...

no

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Chibi_Hally

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Bạn lấy hình đâu vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Chibi_Hally

mih nhớ là mih lấy trên mạng á còn chỗ nào thì mih ko nhớ nữa tại lâu r

1 năm trước